Hit a védőangyalokban

Az angyalokban való hit évszázadokon át természetes dolog volt. Ma is vallástól függetlenül az emberek többsége hisz a védőangyalokban, mert biztonságot jelentenek számukra, hogy megóvják őket a bajtól.hirdetés
Valahogy úgy, mint egy láthatatlan testőr, aki mindig a nyomukban van. A hit fontos, hiszen a hittel sokmindent el lehet érni. Csak az válhat valóra, amiben hinni merünk!

Angyal szó jelentése: tiszta szellem, segítő, önzetlen, kivételes jósággal megáldott személy, a Bibliában Isten hírnöke. Némely vallás hitvilágában jóságos lény.

A védőangyalok fogalmát az egész világon, szinte minden kultúrában ismerik, a zoroasztriánus (perzsa), zsidó, keresztény és iszlám hitvilágban egyaránt szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is, azonban minden vallásban máshogyan ábrázolják őket. A nagy történelmi világvallásoknál a madártestű, emberfejű kerubok voltak a mai angyalképek ősei. Az eltérő vallások és kultúrák hatására az emberek el kezdtek hinni a különleges erővel rendelkező lények létezésében, akik a menny és föld között lebegnek.

A Biblia szerint az angyalok teljes mértékben Isten felé forduló lények. Létük Rá irányuló, szerető figyelemmel kísérik, soha el nem múló dicsőítésben, és az egész kozmosz, ezen belül különösen az ember szolgálatának gyakorlásában telnek napjaik.

A kereszténység tanítása szerint egy angyal volt az, aki a szabadító gyermek csodás születését megjövendölte, majd hírül vitte a megváltó születését Máriától, később szintén angyalok világítják be a szabadító gyermek születésének éjszakáját, és a pásztoroknak hirdetik az Üdvözítő eljövetelét. Csendben és tolakodás nélkül maradtak jelen az angyalok Jézus földi életében, szolgálták őt a pusztában, vigaszt és erősítést vittek neki az Olajfák hegyén.

Maga Jézus is beszél az angyalok létezéséről, mindig bátorító, amikor az angyalokról szól, akiket Isten minden ember mellé odarendelt, s akik „az égben szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát”.

Az ezoterikus tanok szerint új korba érkeztünk, és az emberiség egy spirituális tudatrobbanás küszöbén áll. Az angyalok ennek az új kornak az előhírnökei, segítői. Pár évtizeddel ezelőtt az angyalok csak a gyermekmesék, és Istenben hívő emberek hitrendszerében léteztek, mára már az angyalokkal való kapcsolatfelvételről szóló könyvek nagy példányszámban fogynak világszerte. Egyre több ember érez megmagyarázhatatlan vonzódást az angyalokhoz, egyre több jelét tapasztalják létezésüknek.

Az embert védő személy őrangyalnak nevezik. Az angyalok e tanítások szerint tehát a szellem síkján élő lények, akik segítségünkre vannak mindennapi életünkben, tanulás, közlekedés, munka területén. Ugyan jó szándékuk kétségtelen, viszont ez a segítség nem feltétlenül könnyen érthető, hiszen minden, ami történik velünk – legyen az jó vagy rossz – tanulásunk, egyéni fejlődésünk elősegítésére történik. Az angyalokat nem korlátozza a tér és idő. Az emberi élettel nem összemérhető, hallhatatlan, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok.

Az angyalok megszámlálhatatlanul sokan vannak. A szám százezertől a zsidó Kabbalában említett 49 millióig terjed.


A különböző tanítások eltérő nézeteket vallanak az Angyali Hierarchiákat illetően.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni, a katolikus egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható:

  • I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
  • II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
  • III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.


Hozzászólások
Keresés
A hozzászólás a regisztráció után válik lehetõvé!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
________________________
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

PolarSys Honlapkészítés