Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Izmok

 

A testet és a belső szerveket izmok mozgatják. Az izomszövet rostokból áll, melyek összehúzódása és elernyedése hozza létre a mozgást.A fej és a nyak izmai

Minden izomnak van egy eredési és egy tapadási pontja. Ez utóbbi annak a területnek felel meg, amelllyel az izom összeköttetésben áll. Az izomk eredési helye fix pont, a tapadási hely pedig az a pont, amelyre az izom kifejti hatását. (M. = musculus /izom/; mm. = musculi / izmok).

http://drimmun.com/images/stories/Image/Anatomia/fej%20izmai_2.jpg


M. buccinator (trombitás izom): a száj oldalfalát a felső és az alsó fogsorhoz szorítva meggátolja, hogy táplálék maradjon a szájüreg fala és a fogsor között Szerepet játszik a fütyülés, az artikulálás, valamint a rágás során.

M. corrugator supercilii: a szemöldököket mozgatva egymáshoz közelíti azokat.


M. deltoideus (deltaizom): a kart vízszintes helyzetbe emeli.


M. depressor anguli oris: a szájzugot és az alsó ajkat lefelé és kifelé húzza.


M. depressor labii inferioris: összehúzódásával az alsó ajkat lefelé húzza és kifelé fordítja.M. levator labii superioris alaeque nasi: a felső ajkat és az orrszárnyakat emeli.


M. levator scapulae (lapockaemelő izom): a gerincoszlop nyaki szakaszához, mint fix ponthoz képest mérlegszerű emelő hatást fejt ki a lapockára (vállvonogatás). A lapockához mint fix ponthoz képes a saját oldala felé hajlítja a nyaki gerincet.


M. masseter: az állkapcsot felfelé húzza, a szájat zárja.


M. nasalis – pars alaris: összehúzódásával ráncolja az orrhát, illetve az orrgyök bőrét.M. nasalis – pars transversa: tágítja az orrnyílásokat.


M. occipitorfontalis – venter frontalis (M. frontalis): a homlok bőrét haránt ráncokba szedi, és emeli a szemöldök ívet.


M. occipitofrontalis – M. occipitalis - venter occipitalis : a hajasfejbőrt hátrafelé húzza.


M. omohyoideus: lefelé húzza a nyelvcsontot, és hátrafelé is hajlítja azt.


M. orbicularis oris: a szájnyílást körkörösen körülfogja, az ajkakat zárja, illetve csücsöríti.


M. pectoralis major (nagy mellizom): a távolított kart közelíti a törzshöz és előre húzza. A felemelt kart lefelé húzza. A felemelt és rögzített felső végtag mellett (pl. mászáskor) emeli a törzset.


M. scalenus anterior, m. scalenus medius: a gerincoszlop nyaki szakaszához mint fix ponthoz képest emelik az első két bordát. A bordákhoz mint fix ponthoz képest a fejet oldalra hajtják és az arcot az ellentétes oldal felé fordítják.

Mm. splenii: a fejet saját oldala felé fordítja (az arcot fölfelé is). A kétoldali izom egyidejű összehúzódása a fejet hátrafelé hajlítja, nyugalmi helyzetben pedig rögzíti.M. sternocleidomastoideus - (fejbiccentő izom): A fejet csak akkor hajlítja, biccenti előre a két izom, ha az arc már előre süllyedt.


M. sternohyoideus: lefelé húzza a nyelvcsontot és ezzel a gégét is nyeléskor.


M. temporalis: az állkapcsot felfelé és hátrafelé húzza.


M. trapezius (csuklyás izom): a vállat és a fejet mozgatja, közelítve a lapockát a gerincoszlophoz. Függeszkedéskor alsó rostjai a törzset emelik.


Mm.zygomatici – m. zygomaticus major - zygomaticus minor:


Mzygomaticus minor: emeli a felső ajkat.


Platysma (nyaki bőrizom): lefelé húzza a szájzugot és az áll bőrét, megfeszíti a nyak bőrét.

 

http://drmassage.hu/images/anatomia/izmok_elol_nezet_kicsi.jpg

Kattintson a képre!

 

 

 

A test izmai elölnézetből


M. abductor pollicis brevis: a hüvelykujjat eltávolítja a többi ujjtól.M. abductor pollicis longus: a hüvelykujjat távolítja és előrehúzza.


M. adductor longus – hosszú combközelítő izom: együttműködik a nagy combközelítő izommal.


M. adductor magnus – nagy combközelítő izom: a combot közelíti és befelé forgatja.


M. biceps brachii kétfejű karizom: az alkart a kar felé hajlítja.


M. brachialis – karizom: segíti a kétfejű karizmot az alkar hajlításában.M. brachioradialis: az alkat a kar felé hajlítja és „ tisztelgő helyzetbe” állítja.


M. coracobrachialis – hollócsőr-karizom: a kart emeli, a távolított kart a törzshöz közelíti, előre és befelé mozdítja.

M. deltoideus – deltaizom: a kart vízszintes helyzetbe emeli.M. depressor anguli oris: a szájzugot és az alsó ajkat lefelé és kifelé húzza.


M. extensor carpi radialis brevis: setíti a m. extensor carpi radialis longus-t.


M. extensor carpi radialis longus: a második kéztőcsontot a kéztő felé, ezt pedig az alkar felé feszíti, a kezet az orsócsont felé hajlítja.


M. extensor digitorium longus: feszíti és szétterpeszti a ujjait.


M. flexorcarpi radialis: a kéztőt az alkar felé hajlítja , és az orsócsont irányába húzza.


M. gastrocnemius – caput mediale:


M. iliacus: a nagy horpaszizommal együtt a medence felé hajlítja a combot, ugyanakkor közelíti és kifelé forgatja.

M. obliquus externus abdominis – külső ferde hasizom: előre hajlítja a törzset.

 

M. occipitiofrontalis – venter frontalis: a homlok bőrét haránt ráncokba szedi, és emeli a szemöldök ívet.


M orbicularis oris: a szájnyílást körkörösen körülfogja, az ajkakat zárja, illetve csücsöríti.


M. orbicularis oculi: összehúzódásával zárja a szemrést.

M. palmaris longus – hosszú tenyérizom: a kezet az alkar felé hajlítja.M. pectineus – fésűizom: a combot kifelé forgatja és közelíti.M. pectoralis major – nagy mellizom:


M. psoas major – nagy horpaszizom: A medence félé hajlítja a combot.M. rectus femoris – egyenes combizom: a comb felé feszíti a lábszárat.


M. sartorius – szabóizom: a combot közelíti, hajlítja és kifelé forgatja, a lábszárat hajlítja és befelé forgatja.


M. serratus anterior – elülső fűrészizom: belégzés alatt emeli a bordákat.


M. soleus:M. sternocleidomastoideus – fejbiccentő izom:M. temporalis:


M. tibialis anterior: a lábat feszíti.M. trapezius – csuklyás izom:


M. triceps brachii – caput laterale – háromfejű karizom – külső fej: az alkat feszíti.


M. triceps brachii – caput longum – háromfejű karizom – hosszú fej: az alkat feszíti.M. triceps brachii – caput mediale – háromfejű karizom – belső fej:

M. vastus lateralis: a m. rectus femoris-szal együttműködve feszíti a lábszárat.M. vastus medialis: a m. rectus femoris-szal és a m. vestus lateralis-szal együttműködve a comb felé feszíti a lábszárat.

 

http://drmassage.hu/images/anatomia/izmok_hatulnezet_kicsi.jpg

Kattintson a képre!

 

 

Izmok hátulnézetből

Galea aponeurotica – fejsisak:
összeköti a m. frontalist és a m. occipitalist, íly módon hozva létre a m. occipitofrontalist.

M. abductor pollicis longus:

M. adductor magnus – nagy combközelítő izom:

M. anconeus – kampóizom: az alkar járulékos feszítő izma a triceps mellett.

M. biceps femoris: - kétfejű combizom: a lábszárat a comb felé hajlítja, és behajlítás után kifelé forgatja.

M. brachioradialis:

M. deltoideus – deltaizom:

M. extensor carpi radialis brevis:

M. extensor carpi radialis longus:

M. extensor carpi ulnaris: a kezet az alkar felé feszíti, és eközben befelé forgatja.

M. flexor hallucis longus: hajlítja az egész lábat.

M. gastrocnemius – caput laterale és m. gastrocnemius – caput mediale: járáskor, lábujjhegyre álláskor emelik a sarokcsont gumóját, felemelve ily módon az alsó végtagot és a testet. A m. soleus-szal együtt a járás szempontjából alapvető jelentőségű izmok.

M. gluteus maximus – nagy farizom: mozgó végtagnál a combot hátrafelé húzza és kifelé forgatja. Fontos szerepet játszik az egyenes járásban és az egyensúly megtartásában.

M. gluteus medius – középső farizom:
az egész izom összehúzódása a combot távolítja. Járás során együttműködik a nagy farizommal.

M. gracilis: a combokat egymáshoz közelíti, a lábszárat enyhén hajlítja és kissé befelé forgatja.

M. infraspinatus – tövis alatti izom: a karcsontot kifelé forgatja.

Mm. interossei dorsales – kézháti csontközi izmok: az ujjakat szétterpesztik.

M. latissimus dorsi – széles hátizom:
a felemelt kart hátrafelé és lefelé húzza. A kart a hát mögé viszi és befelé forgatja.

M. levator scapulae – lapockaemelő izom


M. obliquus externus abdominis – külső ferde hasizom

M. occipitofrontalis – venter occipitalis


M. peroneus brevis – rövid szárkapcsi izom:
a hosszú szárkapcsi izommal együtt a lábat hajlítja és a külső lábszélt emeli.

M. semimembranosus: rögzített medence esetén a comb felé hajlítja a lábszárat és kissé befelé forgatja, ha a comb rögzített helyzetű, feszíti a medencét.

M. semitendinosus:
hajlítja és befelé forgatja a lábszárat.

M. soleus:
a járásban van fontos szerepe.

M. sternocleidomastoideus –fejbiccentő izom: együttműködik a tövis alatti izommal a karcsont kifelé forgatásában.

M. trapezius – csuklyás izom: felső rostjai emelik és befelé húzzák a vállat, alsó rostjai a lapockát közelítik a gerincoszlophoz.

M. triceps brachii –caput laterale – háromfejű karizom – külső fej: a háromfejű karizom hosszú fejének működését segítve fejti ki hatását.

M. triceps brachii – caput longum – hármfejű karizom – hosszú fej: a belső és külső fejjel együtt alkotja a háromfejű karizmot, emely az alkat feszíti.

M. triceps brachii – caput mediale – háromfejű karizom – belső fej:
a háromfejű karizom hosszú és külső fejének működését segítve fejti ki hatását.

 

http://drmassage.hu/images/anatomia/izmok_oldal_nezet_kicsi.jpg

 

Keresés